Posted on Dec 19, 2017

ट्रेनी जावा व सेलेनियम स्क्रिप्टची माहिती आवश्यक

Posted in खासगी, नोकरी, बंगलोर
Comments Post a Comment

कंपनीचे नाव: कशाक
पदाचे नाव: ट्रेनी
जावा व सेलेनियम स्क्रिप्टची माहिती आवश्यक.
शिक्षण: बीई/बीटेक/एमसीए (२०१६/१७ पासआउट)
कामाचे ठिकाण:बंगलोर.
फेस टू फेस इंटरव्ह्यू

Scroll to top