सुपर अचिव्हर

कोण म्हणते ‘अंडर अचिव्हर’? ‘टाईम’पास करू नका. तुम्ही तुमच्या एवढ्या टायमात जे करू नाही शकला ते, आमच्या एकट्या ‘सिंग’ने करून दाखवले. उद्या कदाचित जग ‘ओबामा’ला विसरेल पण ‘सिंग’ यांना विसरणे शक्य नाही. हो! खरंच.. काय केल काय त्या ओबामाने? एक लादेन.. बस्स. आणि म्हणे, गांधीजींचा ‘अवतार’. नावात सिंग असून देखील अजून कसाब आणि गुरु जिवंत आहेत. तस् म्हणाल तर ही सुद्धा एक अचिव्हमेंट नव्हे काय? Continue reading “सुपर अचिव्हर”

आदर्श देशा

देशाने आदर्श घ्यावा अस ‘महान’ राज्य. राष्ट्रीय नेत्यांना लाजवेल असे या राज्याचे ‘आदर्शवादी’ नेते. मी तर म्हणतो, या आदर्शवत राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या नेत्यांना, या सरकारला आणि विशेषतः सरकारी कर्मचारी, नाही चूक झाली. या सरकारी ‘जावई’बापूंना ‘भारतरत्न’ कमी पडेल म्हणून, ‘आदर्शरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करायला हवे. खर तर, या महान आणि अनमोल नेते, जावई बापूं मंडळींचा महीमा माझ्यासारख्या बापुड्या ‘आम आदमी’ काय वर्णावा?

Continue reading “आदर्श देशा”

अनुभव

खर तर ‘केलेल्या चुका’चे गोंडस समानार्थी शब्द कोणता असेल तर तो ‘अनुभव’. म्हणजे, जसे एखाद्या औषधाच्या गोळीला बाहेरील आवरण साखरेप्रमाणे गोड असते तसे. प्रत्येक जण आयुष्यात नित्यनियमाने ‘चुका’ ह्या करीतच असतो. त्यातूनच तो शिकतो. काय ‘नाही’ केल्यावर गोष्ट ‘अचूक’ बनते. हे कळल्यावर तो ‘अनुभवी’, ‘कुशल’ वगैरे बनतो. ‘चुकी’ घडल्यावर जे शिकायला मिळते त्यालाच ‘अनुभव’ म्हणतात.

Continue reading “अनुभव”