ग्रामगीता

तुझ्या परिपूर्णतेची ही शक्ती :: अध्याय पहिला ९

अर्थ: हे देवा, तुझ्या परिपूर्णतेची ही शक्ती अद्याप आमच्यात नाही, त्यामुळे अज्ञान अद्याप प्रचलित आहे.

तुझ्या शक्तीची ही पूर्णावलि ।
अजूनि नाही जीवाभावांत शिरली ।
म्हणोनीच अज्ञानदशा उरली ।
आम्हांपाशी ॥९॥
– संत तुकडोजी महाराज

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.