ग्रामगीता – अध्याय पहिला १०

जेव्हां तुझे दर्शन घडे ।
उघडतीं विशाल ज्ञानाची कवडें ।
मग मी – तूं – पणाचे पोवाडे । कोठचे तेथे? ॥१०॥
– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: जेव्हा तुमच्यातील दैवी अभिव्यक्ती होते त्यावेळी ज्ञानाचे सर्व दारे रुंद होतात आणि ‘मी'(‘द्वैत’)ची चेतना आणि ‘तू’ पूर्णपणे नाहीसा होतो.

मी एक वेब डिझायनर आहे. वेबसाईट डिझायनिंगची कामे करतो. पुण्यात वास्तव्य!

1 Comment

  1. Tulshidas
    December 28, 2017

    तुमची ग्रामगितेची पोष्ट फेसबुक वर शेअर केली

    आपल्या या उपक्रमाला अनेक शुभेच्छा

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top