ग्रामगीता – अध्याय पहिला १२

परि आम्ही वंचित दर्शनासि ।
परसुखें आनंद कुठला आम्हांसि?
आपुल्या स्वार्थे अल्पसंतोषी ।
मानतो स्वर्ग ॥१२॥
– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: परंतु आम्ही तुमच्या भेटीपासून वंचित झालो. आणि मग, इतरांच्या सुखात आपण आपला आनंद अनुभवू शकत नाही. आम्ही फक्त आपल्या क्षुल्लक स्वार्थालाच स्वर्ग मानून अल्पसंतुष्ट झालो.

मी एक वेब डिझायनर आहे. वेबसाईट डिझायनिंगची कामे करतो. पुण्यात वास्तव्य!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top