ग्रामगीता – अध्याय पहिला १३

दुसर्‍याची उणीव पाहतां हसणें ।
दुसर्‍याची आपत्ति पाहून पळणें ।
दुसर्‍याचें वैभव देखोनि जळणें ।
होतें ऐसें ॥१३॥

– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: दुसऱ्याची उणीव पाहून त्यावर हसणे. त्याच्या अडचणीच्या काळात त्याला सोडून जाणे. त्याच्या वैभवाच्या काळात त्याला दूषणे देणे योग्य नाही. अन्यथा आपलीही त्याच्याप्रमाणे दुर्दशा होते.

मी एक वेब डिझायनर आहे. वेबसाईट डिझायनिंगची कामे करतो. पुण्यात वास्तव्य!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top