ग्रामगीता

ग्रामगीता – अध्याय पहिला १७

उजेडाकरितां काजवे धरावे ।
भुललिया मार्गी परतों जावें ।
तेथे स्वसंवेद्य कैसे व्हावें ।
निर्भयपणे ? ॥१७॥

– संत तुकडोजी महाराज (ग्रामगीता)

अर्थ: याशिवाय, विसरलेला मार्गावर कसे परतावे? प्रकाशासाठी उडणारे काजवे किती धरावे? स्व:ज्ञानाने साध्य कसे मिळवावे? निर्भयपणे?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.