ग्रामगीता

ग्रामगीता – अध्याय पहिला १८

तारकेवरि दृष्टि धरली ।
तीचि स्वयें क्षणांत उडाली ।
तैसी गति होईल आमुची भली ।
विशाल मार्गी ॥१८॥

– संत तुकडोजी महाराज (ग्रामगीता)

अर्थ: इतरांच्या मदतीने या प्रचंड व्यापक मार्गावर एका क्षणाचा क्षीण होणारा एक लहानसा किरकोळ चमकणारा प्रकाश म्हणून फसवा सिद्ध होईल.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.