ग्रामगीता

ग्रामगीता – अध्याय पहिला २०

यासीच पाहिजे सूर्यकिरण ।
अनेक मार्ग दिसती दूरून ।
अनुभवया आपुलें चिंतन ।
ध्येय – प्राप्तिरूपाने ॥२०॥

– संत तुकडोजी महाराज (ग्रामगीता)

अर्थ: त्या आपल्या दिव्य प्रकाशात, साधक स्वत: चिंतनाने ध्येय साध्य करण्यासाठी कित्येक मार्ग पाहू शकतो.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.