विचार

भारत महासत्ता व्हायचा असेल तर

भारत महासत्ता व्हायचा असेल तर तळागाळातला माणूस वर आणला पाहीजे! ~ हणमंतराव गायकवाड

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.