विचार

संकटांपासून बचाव करणेच आवश्यक नाही

चाणक्य विचार:
संकटांपासून स्वतःचा बचाव करणेच आवश्यक नाही. समजूतदार तो आहे जो संकटाशी दोन हात करेल व संकटाला समूळ संपवूनच थांबेल! ~ चाणक्य

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.